भालचंद्र महाराज

कणकवली येथे स.न. १९२६ मध्ये परमहंस भालचंद्र महाराज प्रकट झाले. कणकवलीला आपली तपोभूमी बनवली. बाबांच्या तपासाधानेने आणि वास्तव्याने  व कृपा छत्राने पावन झालेल्या श्री क्षेत्र कणकवली नगरीचे आजचे हे उत्क्रांती होत गेलेले स्वरूप आहे.

महाराजांचा प्रारंभीचा काळ ते अज्ञात वासात होते. ते कोण कुठले  कुठून आले. हे कोणालाच माहित नाही. याचा कोणालाच पत्ता नव्हता. प्रधीर्ग काळ त्यांनी तपसाधनेत घालविला.

© 2019: Sindhudurg | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress